DƯỢC PHẨM
hamburger
tim-mach

Abbott cam kết giúp đỡ bệnh nhân bảo vệ và duy trì một trái tim khỏe mạnh, giúp họ có sống tốt hơn và lâu bền hơn.

Những thay đổi nhỏ sẽ mang đến ảnh hưởng lớn.

Để có một trái tim khỏe mạnh, cần phải chú trọng từ những bước nhỏ nhất.

Tài liệu Tham khảo:

  1. Lim SS et al. Lancet. 2012;380:2224–2260.
  2. ACCORD Study Group. N Engl J Med. 2010;362:1563–1574.
  3. [GISSI-P Investigators 1999] Lancet. 1999;354:447–455.
  4. Omacor Summary of Product Characteristics.
  5. World Health Day 2013. A global view on Hypertension, World Health Organization, 2013.
  6. Available at: http://ish-world.com/downloads/pdf/global_brief_hypertension.pdf. (2.53MB) (16 August 2017)
  7. Lipanthyl Summary of Product Characteristics. Local SMPC to be referenced while respecting the local indications
  8. ACCORD Study Group; ACCORD Eye Study Group et al. N Engl J Med. 2010;363:233–244.

BẠN ĐANG RỜI WEBSITE CỦA ABBOTT ĐỂ ĐẾN WEBSITE CỦA MỘT BÊN THỨ 3

Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ 3 không do Abbott quản lý, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên website này. Đường dẫn này chỉ được cung cấp để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin của bạn, đường dẫn này hoặc mọi đường dẫn kèm theo đều không được chứng thực bởi Abbott.


Kích thước màn hình thiết bị của bạn có thể không được tối ưu cho website này.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC VÀ THOÁT KHỎI WEBSITE?

true
accessibility
© 2016 Abbott. All Rights Reserved. Please read the Legal Notice for further details.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

accessibility

BẠN ĐANG RỜI WEBSITE CỦA ABBOTT ĐỂ ĐẾN WEBSITE CỦA MỘT BÊN THỨ 3

Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ 3 không do Abbott quản lý, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên website này. Đường dẫn này chỉ được cung cấp để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin của bạn, đường dẫn này hoặc mọi đường dẫn kèm theo đều không được chứng thực bởi Abbott.


Kích thước màn hình thiết bị của bạn có thể không được tối ưu cho website này.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC VÀ THOÁT KHỎI WEBSITE?