DƯỢC PHẨM
hamburger
tieu-hoa

Abbott đã được công nhận trong hơn 100 năm qua nhờ việc đóng góp những thành tựu khoa học trong công tác chăm sóc sức khỏe con người. Abbott đã phát triển trong nhiều lĩnh vực điều trị, trong đó có các giải pháp chuyên biệt cho các bệnh lý tiêu hoá từ dạ dày đến ruột và các cơ quan liên quan.

Tài liệu Tham khảo:

 

 1. Information from Your Family Doctor. Constipation. American Family Physician 2010; 82 (12): 1440-1441.
 2. Irritable Bowel Information & Support Association of Australia: Welcome. Available at:www.ibis-australia.org/index.htm. Last accessed on: 15.6.2016.
 3. A service of the U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health (NIH). Medline plus. Irritable Bowel Syndrome. Last update: 3.3.2014. Available at: www.nlm.nih.gov/medlineplus/irritablebowelsyndrome.html. Last accessed on: 15.6.2016.
 4. Gastroenterological society of Australia: Irritable Bowel Syndrome 2nd Edition 2003. Available at: www.gesa.org.au/files/editor_upload/File/Professional/IBS_2nd_Edition.pdf. Last accessed on 15.6.2016.
 5. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), National Institutes of Health (NIH): Irritable Bowel Syndrome. Available at:digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/ibs/. Last accessed on: 15.6.2016.
 6. American Gastroenterological Association: IBS: A Patient's Guide to Living with Irritable Bowel Syndrome. Available at: www.gastro.org/patient-center/digestive-conditions/irritable-bowel-syndrome. Last accessed on: 15.6.2016.
 7. The British Dietetic Association: Irritable Bowel Syndrome and Diet. Available at: https://www.bda.uk.com/foodfacts/ibsfoodfacts.pdf (560KB). (2013). Last accessed on: 15.6.2016.
 8. American Gastroenterological association: IBS: A Patient's Guide to Living with Irritable Bowel Syndrome. Available at: www.gastro.org/patient-center/IBS_Brochure_Online.pdf (382KB). Last accessed on 15.6.2016
 9. International foundation of functional gastrointestinal disorders: Working with Your Physician. Available at: www.aboutibs.org/site/treatment/working-with-your-physician/ Last accessed on: 15.6.2016.
 10. The National Pancreas Foundation:  EXOCRINE PANCREATIC INSUFFICIENCY (EPI) available at https://www.pancreasfoundation.org/patient-information/ailments-pancreas/exocrine-pancreatic-insufficiency/ last accessed on 15.6.2016.
 11. Indigestion. National Digestive Diseases Information Clearinghouse. U.S. Department of Health and Human Services, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. Available at: http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/indigestion/Documents/Indigestion_508.pdf (148KB)
 12. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Diarrhea. January 2011. Available at: http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/diarrhea/Documents/Diarrhea_508.pdf (231KB).
 13. An et al. Integrative Review of Co-Occurring Symptoms Across Etiologies of Chronic Liver Disease and Implications for Symptom Management Research and Practice. Journal of Nursing Scholarship, 2015; 47:4, 310–317.
 14. Valery P C et al. Systematic review: unmet supportive care needs in people diagnosed with chronic liver disease. BMJ Open 2015;5: e007451. doi:10.1136/bmjopen-2014-007451

BẠN ĐANG RỜI WEBSITE CỦA ABBOTT ĐỂ ĐẾN WEBSITE CỦA MỘT BÊN THỨ 3

Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ 3 không do Abbott quản lý, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên website này. Đường dẫn này chỉ được cung cấp để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin của bạn, đường dẫn này hoặc mọi đường dẫn kèm theo đều không được chứng thực bởi Abbott.


Kích thước màn hình thiết bị của bạn có thể không được tối ưu cho website này.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC VÀ THOÁT KHỎI WEBSITE?

BẠN ĐANG RỜI KHỎI TRANG WEB HIỆN TẠI ĐỂ ĐẾN MỘT TRANG WEB CỦA ABBOTT Ở QUỐC GIA HOẶC KHU VỰC KHÁC

Vui lòng lưu ý rằng trang web bạn đang muốn truy cập dành cho công dân của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Do đó, trang web có thể bao gồm những thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và những sản phẩm khác hoặc cách sử dụng những sản phẩm này chưa được phê duyệt ở các quốc gia hoặc khu vực khác. Trang web bạn đang đến cũng có thể không được tối ưu hóa cho màn hình thiết bị của bạn.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC RỜI KHỎI TRANG WEB NÀY?

true
accessibility
© 2016 Abbott. All Rights Reserved. Please read the Legal Notice for further details.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

accessibility

BẠN ĐANG RỜI KHỎI TRANG WEB HIỆN TẠI ĐỂ ĐẾN MỘT TRANG WEB CỦA ABBOTT Ở QUỐC GIA HOẶC KHU VỰC KHÁC

Vui lòng lưu ý rằng trang web bạn đang muốn truy cập dành cho công dân của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Do đó, trang web có thể bao gồm những thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và những sản phẩm khác hoặc cách sử dụng những sản phẩm này chưa được phê duyệt ở các quốc gia hoặc khu vực khác. Trang web bạn đang đến cũng có thể không được tối ưu hóa cho màn hình thiết bị của bạn.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC RỜI KHỎI TRANG WEB NÀY?

accessibility

BẠN ĐANG RỜI WEBSITE CỦA ABBOTT ĐỂ ĐẾN WEBSITE CỦA MỘT BÊN THỨ 3

Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ 3 không do Abbott quản lý, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên website này. Đường dẫn này chỉ được cung cấp để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin của bạn, đường dẫn này hoặc mọi đường dẫn kèm theo đều không được chứng thực bởi Abbott.


Kích thước màn hình thiết bị của bạn có thể không được tối ưu cho website này.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC VÀ THOÁT KHỎI WEBSITE?