DƯỢC PHẨM
hamburger
than-kinh

Abbott cam kết hỗ trợ mọi người có được tâm thần và thể chất khỏe mạnh và giúp điều trị các tình trạng bệnh lý thường gặp như chóng mặt, trầm cảm và động kinh.

Tài liệu tham khảo:

 

  1. Wipperman J. Dizziness and Vertigo. Primary Care Clin Office Pract 2014; 41:115-131
  2. Cassano P, Fava M. Depression and public health, an overview. Journal of Psychosomatic Research, 2002; 53: 849-857.
  3. Depressive Illness: A Guide for People with Depression and their Families, ISBN 0-88868-339- 1, 1999  http://www.drps.ca/upload_files/Depressive_Illness_An_Information_Guide_20092914231.pdf (264KB)
  4. Depressive Illness: A Guide for People with Depression and their Families, ISBN 0-88868-339-1, 1999 http://www.drps.ca/upload_files/Depressive_Illness_An_Information_Guide_20092914231.pdf (264KB)

BẠN ĐANG RỜI WEBSITE CỦA ABBOTT ĐỂ ĐẾN WEBSITE CỦA MỘT BÊN THỨ 3

Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ 3 không do Abbott quản lý, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên website này. Đường dẫn này chỉ được cung cấp để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin của bạn, đường dẫn này hoặc mọi đường dẫn kèm theo đều không được chứng thực bởi Abbott.


Kích thước màn hình thiết bị của bạn có thể không được tối ưu cho website này.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC VÀ THOÁT KHỎI WEBSITE?

true
accessibility
© 2016 Abbott. All Rights Reserved. Please read the Legal Notice for further details.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

accessibility

BẠN ĐANG RỜI WEBSITE CỦA ABBOTT ĐỂ ĐẾN WEBSITE CỦA MỘT BÊN THỨ 3

Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ 3 không do Abbott quản lý, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên website này. Đường dẫn này chỉ được cung cấp để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin của bạn, đường dẫn này hoặc mọi đường dẫn kèm theo đều không được chứng thực bởi Abbott.


Kích thước màn hình thiết bị của bạn có thể không được tối ưu cho website này.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC VÀ THOÁT KHỎI WEBSITE?