DƯỢC PHẨM
hamburger

Chu kỳ kinh nguyệt là chuỗi thay đổi định kỳ hàng tháng mà cơ thể phụ nữ phải trải qua để chuẩn bị cho khả năng mang thai. Kinh nguyệt, việc chảy máu định kỳ hàng tháng, là một phần hoạt động bình thường, lành mạnh của người phụ nữ - bất kỳ vấn đề nào liên quan tới thay đổi  chu kỳ này đều là những dấu hiệu cảnh báo cần đi gặp bác sĩ vì chúng có thể ảnh hưởng đến việc duy trì khả năng sinh sản trong tương lai. Trong suốt 50 năm qua, Abbott đã giúp cho rất nhiều phụ nữ điều chỉnh và có lại  chu kỳ kinh nguyệt bình thường, hỗ trợ sức khoẻ sinh sản và giúp cho phụ nữ có cuộc sống viên mãn hơn.

 

BẠN ĐANG RỜI WEBSITE CỦA ABBOTT ĐỂ ĐẾN WEBSITE CỦA MỘT BÊN THỨ 3

Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ 3 không do Abbott quản lý, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên website này. Đường dẫn này chỉ được cung cấp để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin của bạn, đường dẫn này hoặc mọi đường dẫn kèm theo đều không được chứng thực bởi Abbott.


Kích thước màn hình thiết bị của bạn có thể không được tối ưu cho website này.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC VÀ THOÁT KHỎI WEBSITE?

true
accessibility
© 2016 Abbott. All Rights Reserved. Please read the Legal Notice for further details.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

accessibility

BẠN ĐANG RỜI WEBSITE CỦA ABBOTT ĐỂ ĐẾN WEBSITE CỦA MỘT BÊN THỨ 3

Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ 3 không do Abbott quản lý, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên website này. Đường dẫn này chỉ được cung cấp để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin của bạn, đường dẫn này hoặc mọi đường dẫn kèm theo đều không được chứng thực bởi Abbott.


Kích thước màn hình thiết bị của bạn có thể không được tối ưu cho website này.

BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC VÀ THOÁT KHỎI WEBSITE?