ВИЗНАНІ НА РИНКУ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
hamburger

Ці Умови онлайн-використання регламентують Ваш доступ до веб-сайтів, які контролюються компанією Abbott (Абботт), включаючи її підрозділи та філії (спільно іменовані – Abbott (Абботт)), які посилаються на ці Умови онлайн-використання (спільно іменовані – веб-сайти компанії Abbott (Абботт)). Ці Умови онлайн-використання не застосовуються до веб-сайтів компанії Abbott (Абботт), які не посилаються на ці Умови онлайн-використання, і до веб-сайтів третіх осіб, з якими можуть бути пов'язані веб-сайти компанії Abbott (Абботт). Використання Вами веб-сайтів компанії Abbott (Абботт) підпадає під дію цих Умов онлайн-використання і Політики щодо обробки персональних даних на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт).

У межах, допустимих чинним законодавством, компанія Abbott (Абботт)зберігає за собою право вносити поправки в ці Умови онлайн-використання з урахуванням технологічного прогресу, юридичних і правових змін, належної бізнес-практики. Якщо компанія Abbott (Абботт) внесе зміни до цих Умов онлайн-використання, оновлена версія Умов онлайн-використання відображатиме відповідні зміни, і ми повідомимо Вас про їхню наявність, оновивши дату вступу в силу Умов онлайн-використання, зазначену вище. Здійснюючи доступ та використовуючи веб-сайти компанії Abbott (Абботт), Ви погоджуєтеся з тим, що прочитали, зрозуміли і погодилися дотримуватися цих Умов онлайн-використання в їхній поточній версії, з якими Ви мали можливість ознайомитися при доступі до веб-сайтів компанії Abbott (Абботт). Якщо Ви не згодні з цими Умовами онлайн-використання або не задоволені діяльністю веб-сайтів компанії Abbott (Абботт), Вашим єдиним і винятковим способом правового захисту, в межах чинного законодавства, є припинення використання даного веб-сайту компанії Abbott (Абботт).

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що:

а. Незважаючи на те, що на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт) ми завжди прагнемо представити найновіші розробки, пов'язані з нашими продуктами і послугами, а також іншу інформацію про компанію Abbott (Абботт), інформація представлена у форматі «як є» та може містити технічні неточності, друкарські помилки або бути неактуальною. Компанія Abbott (Абботт) зберігає за собою право додавати, видаляти або змінювати інформацію, що міститься на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт), у будь-який час без попереднього сповіщення.

б. Компанія Abbott (Абботт) не надає жодних запевнень або гарантій будь-якого роду чи характеру щодо інформації або даних, розміщених на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт). У межах, допустимих чинним законодавством, цим компанія Abbott (Абботт) знімає з себе відповідальність за будь-які твердження або гарантії, висловлені або ті, що маються на увазі, визначені законом, контрактом або іншим чином, у жодному разі компанія Abbott (Абботт) не несе відповідальності за будь-який збиток будь-якого роду чи характеру, в тому числі – без обмежень, прямий, непрямий, особливий (включаючи упущену вигоду), який став наслідком або випадковим, збиток, що виник у зв'язку або на основі існування чи використання веб-сайтів компанії Abbott (Абботт), та/або інформації або відомостей, розміщених на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт), незалежно від того, чи передбачала компанія Abbott (Абботт) можливість такого збитку.

в. Компанія Abbott (Абботт) не несе відповідальності й не надає жодних гарантій щодо точності, ефективності, своєчасності та прийнятності будь-якої інформації або відомостей, отриманих від третіх осіб, включаючи гіперпосилання на або з сайтів третіх осіб. За винятком випадків, обумовлених на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт), компанія Abbott (Абботт) не проводить редагування, рецензування або інший контроль інформаційного наповнення, яке представляють треті особи на дошках оголошень, в чатах і на інших аналогічних форумах, що розміщуються на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт). У зв'язку з цим така інформація має розглядатися як підозріла і не є підтвердженою компанією Abbott (Абботт).

г. Веб-сайти компанії Abbott (Абботт) можуть містити прогностичні твердження, які відображають очікування компанії Abbott (Абботт) стосовно майбутніх подій і розвитку бізнесу. Прогностичні твердження передбачають ризики і невизначеність. Реальний розвиток подій або результати можуть значно відрізнятися від передбачуваних і залежать від безлічі факторів, включаючи (але не обмежуючись цим) успішне завершення триваючих програм розробки, результати поточних або майбутніх клінічних досліджень, триваюче комерційне впровадження продукції, регуляторне схвалення фармацевтичних препаратів, достовірність та приведення в дію патентів, стабільність комерційних взаємин і загальні економічні умови. Компанія Abbott (Абботт) має намір регулярно оновлювати свої веб-сайти, однак не приймає на себе жодних зобов'язань з оновлення будь-якого інформаційного наповнення веб-сайтів.

ВАШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Ви розумієте, приймаєте до відома і погоджуєтеся, що:

а. Використовуючи веб-сайти компанії Abbott (Абботт), Ви згодні змінювати і не руйнувати нашу електронну інформацію, розміщену на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт) або на будь-яких наших серверах. Крім того, Ви також погоджуєтеся не намагатися обійти заходи безпеки веб-сайтів компанії Abbott (Абботт) і дотримуватися вимог усіх чинних місцевих, державних, федеральних і міжнародних законів, правил та постанов.

б. Ви надаєте компанії Abbott (Абботт) право використовувати будь-які матеріали, які Ви завантажуєте або іншим чином передаєте на веб-сайти компанії Abbott (Абботт), відповідно до цих Умов онлайн-використання та Політики щодо обробки персональних даних на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт), будь-яким способом, який компанія Abbott (Абботт) вважатиме кращим, включаючи (але не обмежуючись) копіювання, показ, відтворення або публікацію в будь-якому форматі, зі зміною матеріалів, включенням в інші матеріали або проведенням ґрунтованих на цих матеріалах робіт.

в. За винятком випадків, спеціально обумовлених і заздалегідь узгоджених компанією Abbott (Абботт), відносини щодо конфіденційності між компанією Abbott (Абботт) і користувачем веб-сайтів компанії Abbott (Абботт) не виникатимуть у тому випадку, якщо користувач веб-сайтів компанії Abbott (Абботт) направить якесь усне, письмове чи електронне повідомлення компанії Abbott (Абботт) (зворотний зв'язок, питання, коментарі, пропозиції, ідеї тощо). Якщо який-небудь веб-сайт компанії Abbott (Абботт) вимагає або просить надати таку інформацію, і ця інформація містить відомості, що дозволяють ідентифікувати особу (наприклад, прізвище, адресу, номер телефону, електронну адресу), компанія Abbott (Абботт) має намір отримати, використовувати і зберегти цю інформацію зі згоди відповідного користувача відповідно до положень, зазначених у Політиці щодо обробки персональних даних на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт). В іншому випадку такі повідомлення і будь-яка інформація, надана в їхньому контексті, буде розглядатися як неконфіденційна, і компанія Abbott (Абботт) матиме право відтворювати, публікувати або іншим чином використовувати цю інформацію для будь-яких цілей, включаючи, без обмежень, дослідження, розробку, виробництво, використання або продаж продукції, які передбачають впровадження цієї інформації. Особа, яка направила будь-яку інформацію в компанію Abbott (Абботт), несе повну відповідальність за її зміст, включаючи її достовірність, точність і той факт, що вона не несе в собі порушення чиїхось прав, у тому числі – права власності.

МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Локальні веб-сайти компанії Abbott (Абботт) містять загальну інформацію про компанію Abbott (Абботт) та її продукти, які офіційно зареєстровані на відповідній території і є у вільному обігу, рекламні матеріали, суворо відповідні локальному законодавству, а також іншу наукову інформацію, яку ми визнали корисною для розміщення на відповідному веб-сайті для Вашого ознайомлення з такою інформацією в особистих некомерційних цілях або для підвищення Вашого професійного рівня, якщо Ви є медичним, фармацевтичним працівником або іншим працівником системи охорони здоров'я.

Однак звертаємо Вашу увагу на те, що на локальних веб-сайтах відповідної країни можуть бути посилання на зарубіжні веб-сайти компанії Abbott (Абботт). У такому разі назви, описи та маркування продуктів можуть мати тісніший зв'язок або бути створені відповідно до законодавства США чи іншої країни, яка не є країною Вашого постійного місця проживання. Деякі продукти можуть бути доступні не у всіх країнах або бути доступні під іншими назвами, в іншому дозуванні чи з іншими показаннями до застосування. Чимало з перерахованих продуктів відпускаються тільки за призначенням місцевого фахівця в галузі охорони здоров'я.

За винятком випадків, заздалегідь узгоджених компанією Abbott (Абботт), директор, співробітники, агенти чи представники компанії Abbott (Абботт), її дочірніх компаній та філій, не беруть участі в проведенні медичних консультацій, діагностики, лікування або в здійсненні інших медичних послуг, які могли б створити який-небудь взаємозв'язок, як, наприклад, «лікар – пацієнт», за допомогою веб-сайтів компанії Abbott (Абботт). У будь-якому разі жодна інформація про наші продукти, розміщена на наших веб-сайтах, не має розглядатися і сприйматися як безпосередня консультація фахівця або заміна такої консультації у відповідного фахівця (лікаря).

Звертаємо Вашу увагу на те, що в продуктів Abbott (Абботт) є протипоказання до застосування, тому перед їх вживанням необхідно уважно ознайомитися з інструкцією для їхнього застосування і звернутися за консультацією до лікаря.

У жодному разі інформація, розміщена на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт), не має використовуватися для самостійної діагностики Вашого здоров'я і можливих захворювань.

Відповідно до вимог законодавства України інформація, розміщена в деяких розділах веб-сайтів компанії Abbott (Абботт), може призначатися винятково для медичних і фармацевтичних працівників, а також інших працівників системи охорони здоров'я. У цьому випадку доступ до таких розділів може бути обмежено відповідно до правил, зазначених у Правилах користування розділом рецептурних лікарських засобів і медичних виробів, для використання яких потрібна спеціальна підготовка. Для входу в такі розділи компанія Abbott (Абботт) залишає за собою право попросити Вас відповісти на деякі запитання, пов'язані з медициною або фармацевтикою, та/або надати інформацію шляхом здійснення додаткової реєстрації на веб-сайтах з метою підтвердження чинного статусу медичного, фармацевтичного працівника або іншого працівника системи охорони здоров'я на момент відвідування відповідного веб-сайту.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Інформація, документи та відповідна графіка, опубліковані на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт) (далі – Інформація), є винятковою власністю компанії Abbott (Абботт), за винятком інформації, наданої третьою особою, пов'язаною з компанією Abbott (Абботт) контрактними взаємовідносинами. Дозвіл на використання Інформації надається за умови, що (1) на всіх копіях буде вказано посилання на оригінальне джерело і вищезгадану заяву про авторське право; (2) Інформація буде використовуватися з інформаційною некомерційною метою і тільки в рамках особистого використання; (3) Інформація не буде жодним чином змінюватися; (4) графічні зображення, представлені на даному веб-сайті компанії Abbott (Абботт), не використовуватимуться окремо від супровідного до них тексту. Компанія Abbott (Абботт) не несе відповідальності за інформаційне наповнення, надане третьою особою, і Ви не маєте права використовувати й поширювати такі матеріали без дозволу їхніх правовласників. За винятком описаних вище дозволених випадків, нікому не надаються жодні ліцензії або права, явні й неявні, за жодним із патентів, торговельних марок чи інших прав власності компанії Abbott (Абботт).

Використання товарних знаків, торгових назв, фірмового стилю або продуктів компанії Abbott (Абботт) на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт) не допускається без попередньої письмової згоди компанії Abbott (Абботт).

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Компанія Abbott (Абботт) зобов'язується зберігати конфіденційність Вашої інформації, переданої через цей веб-сайт. Ми усвідомлюємо важливість конфіденційності для наших споживачів і відвідувачів веб-сайтів компанії Abbott (Абботт). Використання нами персональних даних визначається нашою Політикою щодо обробки персональних даних на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт), свою згоду з якою Ви підтвердили, почавши використовувати веб-сайти компанії Abbott (Абботт).

Цим Ви визнаєте і згодні з тим, що при відправці Ваших персональних даних на веб-сайти компанії Abbott (Абботт), незважаючи на те, що компанія Abbott (Абботт) має дієві заходи захисту для запобігання несанкціонованого доступу або втручання, абсолютна конфіденційність Ваших персональних даних, наданих на веб-сайти компанії Abbott (Абботт), не може повністю залежати від вжитих компанією Abbott (Абботт) заходів.

У тому малоймовірному випадку, якщо, незважаючи на наші зусилля, відбудеться втручання або неавторизований доступ, компанія Abbott (Абботт) не нестиме відповідальності за подібне втручання або неавторизований доступ у межах, допустимих чинним законодавством, а також за будь-який прямий, непрямий, особливий, випадковий чи ставший наслідком збиток (у тому числі – упущену вигоду), від якого постраждає споживач або користувач, навіть у тому разі, якщо раніше компанія Abbott (Абботт) була попереджена про можливість такого збитку, компанія Abbott (Абботт) не гарантує прямо чи побічно, що інформація, надана користувачем, не зазнає втручання або неавторизованого доступу, і не дає жодних потенційних гарантій щодо комерційної якості та придатності при застосуванні для певних цілей. Кожен користувач несе самостійну відповідальність за збереження конфіденційності свого пароля.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Компанія Abbott (Абботт) не приймає на себе жодних зобов'язань щодо матеріалів, інформації або думок, що представлені, спрямовані чи іншим чином потрапили на веб-сайти компанії Abbott (Абботт). Ви можете покладатися на достовірність цих матеріалів, інформації та думок винятково на свій ризик. Компанія Abbott (Абботт) не несе відповідальності за шкоду та/або збитки, завдані в результаті використання веб-сайтів компанії Abbott або представлених на них матеріалів.

Веб-сайти компанії Abbott (Абботт), вміст сайту, продукти і послуги, що надаються на сайтах або через веб-сайти компанії Abbott (Абботт), представлені в формі «як є» і «в міру надходження», зі всіма наслідками, що випливають. У жодному разі компанія Abbott (Абботт) або постачальники, або, відповідно, їхні керівники, співробітники чи агенти (іменовані нижче – «особи, пов'язані з Abbott (Абботт)»), не нестимуть відповідальність за будь-який збиток будь-якого роду, що виник на основі або в зв'язку з Вашим використанням або нездатністю використовувати веб-сайти компанії Abbott (Абботт), матеріали сайтів, послуги, що надаються на сайтах або через них, або на будь-яких пов'язаних з ними сайтах, включаючи будь-який особливий, непрямий, штрафний, випадковий, присуджений у порядку покарання або ставший наслідком збиток, у тому числі (але не обмежуючись цим) – шкоду, втрату вигоди або збитки, пов'язані із затримкою, тимчасовим припиненням послуг, вірусами, видаленням файлів або електронних повідомлень, помилками, пропусками або іншими неточностями на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт) або в матеріалах сайтів, незалежно від того, чи пов'язано це з будь-якими упущеннями з боку компанії Abbott (Абботт) і чи була попереджена компанія Abbott (Абботт) про можливість такого збитку.

У межах, допустимих чинним законодавством, Ви погоджуєтеся, що, незалежно від чинного законодавства, Ви не можете подати позов, що випливає з або пов'язаний з веб-сайтами компанії Abbott (Абботт) чи цими Умовами онлайн-використання, більш ніж через 1 (один) рік після виникнення підстави для подачі позову.

Пам'ятайте, що до веб-сайтів компанії Abbott (Абботт) можуть бути застосовані додаткові офіційні повідомлення, заяви про відмову від відповідальності та інші правила і умови.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цим Ви погоджуєтеся, що ці Умови онлайн-використання та Політика щодо обробки персональних даних на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт) є єдиною неподільною угодою. Цим Ви погоджуєтеся, що, ознайомившись із цими Умовами онлайн-використання та Політикою щодо обробки персональних даних на веб-сайтах компанії Abbott (Абботт), Ви підтверджуєте свою згоду з ними і повідомлені, що зазначені Умови онлайн-використання, а також інші Умови функціонування веб-сайтів компанії Abbott (Абботт) регулюються в тому числі законами штату Іллінойс та іншими федеральними законами США. Закони штату Іллінойс контролюватимуть виконання цих Умов онлайн-використання тією мірою, якою закони штату Іллінойс не суперечать імперативним нормам законодавства України, зокрема, законодавства про захист прав споживача. У тому випадку, якщо компетентні судові органи вирішать, що будь-яке положення цих Умов онлайн-використання недійсне або не має юридичної сили, Ви погоджуєтеся з тим, що інші положення цих Умов онлайн-використання збережуть свою дію й залишатимуться чинними.

У зв'язку з вищевикладеним будь-якими Вашими діями, спрямованими на використання Вами веб-сайтів компанії Abbott (Абботт) за допомогою Вашого доступу та іншого використання веб-сайтів та інформації, що міститься на них, Ви підтверджуєте, що ознайомлені з цими Умовами онлайн-використання і повністю згодні з такими Умовами онлайн-використання. Таким чином Ви автоматично приймаєте на себе зобов'язання щодо їхнього безумовного дотримання та забезпечення їх виконання з Вашого боку без будь-яких обмежень або застережень у процесі Вашого відвідування і використання веб-сайтів компанії Abbott (Абботт), а також будь-якої інформації, що міститься на них.

Ви збираєтесь перейти на сторонній сайт з сайтів Abbott

Зверніть увагу: Abbott не несе відповідальності за вміст будь-якого із сторонніх сайтів, або ж посилань на цих сайтах, котрі переадресовують вас на інші сайти. Abbott надає вам ці посилання лише задля вашої зручності, і розміщення будь-якого з цих посилань не означає, що Abbott гарантує безпеку при перебуванні на даному сайті.


Також, сайт, на який ви переходите, може не бути оптимізованим до відображення на вашому пристрої.

Ви бажаєте продовжити і перейти на даний сайт?

true
accessibility
© 2016 Abbott. All Rights Reserved. Please read the Legal Notice for further details.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

accessibility

Ви збираєтесь перейти на сторонній сайт з сайтів Abbott

Зверніть увагу: Abbott не несе відповідальності за вміст будь-якого із сторонніх сайтів, або ж посилань на цих сайтах, котрі переадресовують вас на інші сайти. Abbott надає вам ці посилання лише задля вашої зручності, і розміщення будь-якого з цих посилань не означає, що Abbott гарантує безпеку при перебуванні на даному сайті.


Також, сайт, на який ви переходите, може не бути оптимізованим до відображення на вашому пристрої.

Ви бажаєте продовжити і перейти на даний сайт?